Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • 1 - İşaret Sıfatı:
 • 2 - Sayı Sıfatları :
 • Asıl sayı sıfatı
 • Sıra sayı sıfatı
 • Üleştirme sayı sıfatı
 • Kesir sayı sıfatı
 • Kesir sayı sıfatı
 • 3 - Belgisiz Sıfat :
 • 4 - Soru Sıfatı :
 • Belirtme Sıfatı Nedir
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Varlıkların diğer varlıklarla ilgileri sonucunda aldığı özellikleri belirten sıfatlardır. Kendi arasında dört gruba ayrılır.

  1 - İşaret Sıfatı:

  Varlıkların bulunduğu yerleri gösteren sıfatlardır. Söyleyen kişinin, sözünü ettiği nesneye uzaklığına göre değişir.
  Bu evi biz aldık.” cümlesinde evin yakın olduğu;
  Şu evi biz aldık.” cümlesinde biraz uzak;
  O evi biz aldık.” cümlesinde çok uzak ya da, sözü edilen bir evin olduğu anlaşılır.

  Bu cümlelerde altı çizili sözcükler işaret sıfatıdır. Bu tür sıfatlar isme “hangi” sorusunun sorulmasıyla bulunur. “Hangi ev?”, “ “Bu ev” gibi...

  Bazı işaret sıfatları ise yer bildirir. Bunlar çoğu zaman “-ki” ekini alarak kullanılır.
  Buradaki evi biz aldık.
  Şuradaki evi biz aldık.
  Oradaki evi biz aldık.

  cümlelerinde bulunan altı çizili sözcükler yer bildiren işaret sıfatlarıdır. Bunların dışında; öteki sokak, beriki ağaç gibi yer bildiren sıfatlar da vardır.

  2 - Sayı Sıfatları :

  İsimlerin sayısal özelliklerini bildiren sıfatlardır. Birkaç türü vardır. Örneğin; "Sınıfta yedi öğrenci vardı."

  Asıl sayı sıfatı

  Yedinci öğrenci gelsin.

  Sıra sayı sıfatı

  Yedişer kişi geldi.

  Üleştirme sayı sıfatı

  Yedi de bir ihtimal var.

  Kesir sayı sıfatı

  Çeyrek ekmek aldı.

  Kesir sayı sıfatı

  Bunların dışında bazı kaynakların topluluk sayı sıfatı diye adlandırdığı, ikiz çocuk gibi sıfatlar da vardır.

  3 - Belgisiz Sıfat :

  İsimlerin nicelik yönüyle belirsizliklerini ifade eden sıfatlardır.
  Bazı konularda bilgisi yoktur.
  Birtakım yanlış fikirleri vardı.
  Hiçbir öğrenci gelmemişti.
  Bütün kitapları aldı.
  Her yer tertemizdi.
  Bir gün bu iyiliğinizi ödeyeceğim.
  Cümlelerinde altı çizili sözcükler belgisiz sıfatlardır. İsimleri sayıca az çok belli etmişler ancak tam bir özellik bildirmemişlerdir.

  4 - Soru Sıfatı :

  İsimlerin niteliğini, herhangi bir özelliğini soran sıfatlardır. Bu sözcüklerin yerine konan sözcükler de sıfattır.
  Nasıl filmleri seversin?
  Kaçar lira ayırmamız gerekiyor?
  Hangi soruyu çözemedi?
  * Farklı kaynaktan belirtme sıfatları..

  Belirtme Sıfatı Nedir

  İsimleri sayı yönünden tamlayan; yerlerini işaret eden; özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren; onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir. Belirtme sıfatları varlıkların geçici özelliklerini bildirirler:

  Bu adam, o adam, şuradaki adam, (herhangi) bir adam, bir (tane) adam, kaçıncı adam, hangi adam?...

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  17 | Zamir Zamir